Teknik Şartnameye Tam Uyumlu AVM Plaka Tanıma Sistemi

Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada insanların yoğun olarak bulundukları AVM’ler için güvenlik kavramı çok daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda 31.12.2016’da Resmi Gazetede AVM Plaka Tanıma Sistemleri ile ilgili yönetmelik yayımlanmıştır. Sistemin amacı AVM otopark giriş çıkışlarından geçen tüm araçların tespitinin yapılması, şüpheli araç takibi ve anlık uyarının merkeze iletilmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne uyumun sağlanmasıdır.

Sistemin teknik isterleri için Emniyet Birimleri tarafından Teknik Şartname yayınlanmıştır. Teknik şartname yayınlanmasına paralel olarak aksiyon alınabilmesi için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

Açık Kart’ın sunduğu Plaka Tanıma Sistemi, araç plakalarının okunmasını, depolanmasını ve elde edilen verilerin analiz edilmesini sağlayan yapısı ile teknik şartnameye tam uyumludur. Plaka tanıma işlemleri bütünleşik kamera sistemi ile gerçekleşmekte, kurulum ve kullanımı kolay gömülü bir sistemdir. Sistem POLNET (Polis Networkü) uyumlu plaka tanıma gerçekleştirmekte ve EGM’nin merkezi yazılımı ile entegre çalışmaktadır.

Sistem Mimarisi:

Plaka tanıma sistemi; kamera içinde bulunan bütünleşik donanım, yazılım ve Plaka Tanıma, EGM merkezi yazılımından oluşmaktadır. Sunduğumuz sistem Türkiye’nin ilk ve tek yerli malı belgeli yüksek çözünürlüklü bütünleşik plaka tanıma donanımıdır, bütünleşik sistemde kamera, ışık kaynağı, plaka çözümleme işlemcisi bir arada bulunmaktadır. Araç plakalarının okunmasını, depolanmasını ve elde edilen verilerin analiz edilmesini sağlayan bütünleşik sistem, web tabanlı plaka tanıma konfigürasyon yazılımı ile harici çevre birimlerine ihtiyaç duymadan tüm işlemleri yapar, sistem MOBESE ve ilgili tüm şartnamelere uyumludur.

Plaka tanıma sistemi kapsama alanı içinden geçen araçların plakalarını çözümleyerek dahili depolama alanında saklayan veya network üzerinden başka bir sunucuya aktarabilen bütünleşik ve bağımsız çalışabilen bir yapıdır. Yüksek çözünürlüklü IP tabanlı kameralardan oluşan donanım, Latin alfabesi bulunan tüm plakaları yüksek doğrulukla okur. Loop, radar, Kck (kavşak kontrol cihazı) vb. donanım ve algılayıcılarla entegredir. Donanımın TCP/IP, Rs 232 ve Ftp protokol destekleri bulunmakta, http üzerinden yönetilmektedir.

Bütünleşik Kamera Özellikleri:

Bütünleşik kamera sisteminin öne çıkan özelliklerinden bazıları şöyledir; öncelikle farklı ortam koşullarında en az %95 plaka yakalama ve yakalanan plakalar içinden en az %95 doğru plaka okumayı sağlamaktadır. Sistem güncel MOBESE Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) tip şartnamesine uygun olup, gündüz ve gece sürücü eşkâli gösterebilmektedir. Ayrıca araç sınıflandırma özelliği ile araçların otomobil, kamyon gibi tiplerinin ayırt edilebilmesini, araçların marka ve renk tanımasını gerçekleştirebilmektedir. Sistemin kurulumu ve kullanımı kolay olup, CE Sertifikasyonu, TSE uyumluluğu tamdır.

Sistem Özellikleri:

Kamera sistemlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü «plaka tanıma ve ihlal tespit merkezi sistemi teknik isterleri ve plaka tanıma merkezi yazılımı» ile tam uyumludur. Sistem plaka tanıma ve görüntüleme işlemleri dışında özellikle istihbarat amaçlı araştırma raporlarını bünyesinde barındırmaktadır. Sistem sayesinde kamera noktalarından geçen araçlar anlık izlenebilmekte, EGM merkez yazılımında araç plaka sorgusu online yapılabilmekte, ayrıntılı arşiv sorgu, liste ve resimli gösterim yapılabilmekte, geçiş notu girişi ve sonuçlar pdf, xls ve resim çıktısı olarak alınabilmekte, SMS ile geçiş bildirimi yapılabilmektedir.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Alışveriş Merkezleri Plaka Tanıma Sistemi

Sec-On - TİGER alışveriş merkezleri plaka tanıma sistemi, plaka tanıma kameraları ve bu kameralardan elde edilen görüntülerin analiz edildiği plaka tanıma sunucu yazılımı sayesinde otoparklara giriş-çıkış yapan araçların plakasını tanıyarak merkeze veri iletimi yapmaktadır.
Otopark giriş-çıkışlarına 3 metre yüksekliğe kadar yerleştirilen plaka tanıma kameraları 6 metreden plakaları %95 doğruluk oranıyla okuyacak şekilde ayarlanır. Kameralar PoE üzerinden plaka tanıma sunucu yazılımı ile haberleşir. Plaka tanıma sunucu yazılımı da görüntülerden aracın plakası, fotoğrafı, giriş-çıkış bilgilerini üreterek merkezi yazılıma gönderir.
 
Sec-On - TİGER Alışveriş Merkezi Plaka Tanıma  Sistemi
 

Sec-On TİGER alışveriş plaka tanıma sistemi otoparklara giriş-çıkış yapan araçların plakasını tanıyarak merkeze veri iletimi yapmaktadır. Sistem içinde yer alan plaka tanıma kameralarından elde edilen görüntüler plaka tanıma yazılımına gönderilir. Bu yazılım plakaları çözümleyerek ağ üzerinden merkeze gönderir.
Sistemin web tabanlı arayüzü sayesinde otoparka giriş-çıkış yapan araçların plaka bilgileri ile birlikte araç sahibinin statüsü (personel, ziyaretçi, düzenli ziyaretçi, bilinmeyen vb.) ve ziyaret edeceği personel bilgileri de kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan bu veriler üzerinde istenilen tarih aralığında sorgulama yapılabilmektedir.
Sec-On TİGER alışveriş merkezleri plaka tanıma sistemi ile otopark giriş-çıkış kontrolünü sağlayan bariyerlere de müdahale edilmektedir. Otoparka, otomatik olarak giriş-çıkış hakkı verilmek istenilen araçların plakaları ile birlikte istenilen bilgilerin girişi yapılarak bariyerin otomatik açılıp kapanması sağlanmaktadır.
 

Fotoğraf üzerinde araç plaka bilgisi, giriş/çıkış tarih-saat bilgisi görebilme
Kayıtlı plakalar için otomatik bariyer yönetimi
Ziyaretçi bilgi girişi ( otomatik ziyaretçi kaydı ve bariyer açma seçeneği)
Şüpheli araç geçişinde görsel ve sesli uyarı
Araç kota uygulaması (aynı kişiye ait birden fazla araç varsa, ilk araçtan sonra girişini engelleme veya uyarı seçeneği)
Otopark yoğunluk bilgisi (içerideki araç sayısını anlık olarak görüntüleyebilme ve sıfırlama seçeneği)
Otopark kapasite aşımı uyarısı (uyarı sınırı belirleyebilme, uyarı aşıldığında uyarı verme)
Plaka kaydından ziyaretçi ekleme, yaya ziyaretçi ekleme, ziyaretçinin geldiği personel ve departmanı ekleme
Kameraları canlı izleme
Manuel bariyer açma
Geçmişe ait tüm plaka bilgileri ve resimlerine ulaşabilme, arama ve detaylı filtreleme yapabilme
Günlük ziyaretçi listesi ve detaylı filtreleme, ziyaretçilerin giriş çıkış durumlarını kontrol edebilme, istenildiğinde müdahale edebilme, ziyaretçi listelerin dışarı aktarımı
Raporlama ( excel, pdf formantında)
Kullanıcı yetkilendirme, tanımlama, şifre değiştirme, düzenleme ve silme imkanı
İhtiyaç duyulmayan menülerin gizlenebilmesi ve böylece ürünü ihtiyaç doğrultusunda özelleştirebilme